Política de privacitat

La present clàusula:

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LA TORDERA SERVEIS SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL amb CIF B63425433 i domicili social situat en PLAÇA MERCE RODOREDA 1 08470, SANT CELONI (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, LA TORDERA SERVEIS SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.
 
LA TORDERA SERVEIS SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LA TORDERA SERVEIS SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
 

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@ltserveis.com.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les seves dades seràn incorporada als formularis que utilitzi LA TORDERA SERVEIS SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL per recollir les dades de caràcter personal d’aquells candidats a empleats. “De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que les dades recollides en el present formulari seran incorporats al fitxer RECURSOS HUMANS, del com és responsable LA TORDERA SERVEIS SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL, amb la finalitat de formar part en els processos de selecció de personal que es duguin a terme. 

Sol·licitem el seu consentiment per al tractament esmentat així com per cedir les seves dades a terceres empreses que precisin emprats de les seves característiques i condicions. En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, vam demanar ens ho comuniqui degudament per escrit amb la finalitat de mantenir la seva sol·licitud actualitzada. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la Llei, a l’adreça: Plaça Mercè Rodoreda, 1, SANT CELONI (BARCELONA)”. 

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.